Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
Setkání žen
Setkání žen
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den
26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Co je nového > Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vodProč to řešit?

 Česká republika, stejně jako ostatní státy EU, se zavázala do roku 2030 zajistit odkanalizování všech obydlí na území ČR. Novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. platná od roku 2019 jasně stanovuje, že za likvidaci odpadních vod zodpovídá každý občan ČR, v praxi pak každý vlastník nemovitosti, kde odpadní vody vznikají. Úlohou obce je pomoci občanům tuto zákonnou povinnost systémově plnit.

Platná legislativa od roku 2019 umožňuje pouze tři způsoby likvidace odpadních vod.

  1. Jímání do jímek, žumpy, s certifikátem o nepropustnosti, a následné pravidelné vyvážení odpadu do specializovaných čistíren (vyvážení na pole či kamkoli jinam již možné není).
  2. Druhou možností je decentralizované čištění odpadních vod pro obce do 2 000 obyvatel. Domovní čistírny odpadních vod vybudované samostatně, např. s příspěvkem ze strany obce pro občana anebo v rámci realizace dotační výzvy ze státního fondu životního prostředí, kde jsou všechny DČOV napojeny na tzv. monitoring, který on-line sleduje samotný chod čistíren.
  3. Třetí možností je obecní centrální kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod.

Všechna ostatní řešení jsou nezákonná – septiky s přepadem do trativodu nebo do potoka, o přímém vyústění do potoka ani nemluvě.

Zmíněná novela vodního zákona předpokládá, že od roku 2021 budou dodržování zákona v oblasti likvidace odpadních vod kontrolovat místně příslušné odbory životního prostředí a při porušení zákona budou vlastníkům nemovitostí udělovány pokuty.

 

Proč domovní čistírny?

 Odpověď je jednoduchá. Je to nejlevnější varianta jak pro obec, tak pro občany.

Centrální obecní kanalizace zakončená ČOV je mnohonásobně dražší, jak z hlediska nákladů na stavbu, tak i následný provoz. Pro představu: realizace 50 kusů domovních ČOV (200 EO) cena 10 milionů korun. Centrální obecní kanalizace s ČOV (200 EO) 50 milionů korun.

 Domovní čistírna odpadních vod, za co zaplatím:

-stavební povolení správní poplatek 1 000 – 1 500 Kč

-projekt ČOV 8 000 Kč

-vyřízení stavebního povolení včetně správního poplatku 6 000 Kč (může si vyřídit občan sám, potom zaplatí pouze správní poplatek)

-ČOV, montáž, od 45 000 Kč záleží na typu řídící jednotky čistírny

-stavební práce mohou být realizovány svépomocí

 Bezodtokové jímky (žumpy):

 Kdo nyní akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich likvidaci odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.

Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.

Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu nechali z jímky, žumpy odvézt, což by mělo odpovídat spotřebě vody v domácnosti dle osob.

Vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Od 1. ledna 2021 mají kontroly na starost vodoprávní úřady, fungující při obcích s rozšířenou působností. Zákon úředníkům zaručuje přístup na pozemek, kde se kontrolovaná jímka, žumpa nachází.

V Žimuticích se připravuje projekt pro centrální čistírnu odpadních vod. Pro ostatní místní části Obec Žimutice v současné době řeší možnosti podpory vybudování domácích čistíren odpadních vod. Jedna z variant je dotační příspěvek obce ve výši 25 000 Kč – 30 000 Kč + zajištění projektové dokumentace. Pro přípravu dotačního programu je pro Obec Žimutice důležitá informace o zájmu občanů o vybudování domácí ČOV za pomoci příspěvku obce.

     V nejbližší době obdržíte dotazník, který prosím doručte na obecní úřad či některému zastupiteli.