Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Svoz velkorozměrového a nebezpečného odpadu
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Spolky - staré > Myslivci staré

Myslivci

 

Název: Myslivecké sdružení U Rudic Hartmanice, o.s.                                            Sídlo: Josef Odehnal,myslivecký hospodář, Pod lesem č.518, 375 01 Týn nad Vltavou.                                                                                                           Okres: České Budějovice                                                                                       IČ: 671 89 652.

 Myslivecké sdružení „U Rudic“ Hartmanice bylo založeno jako občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. Registrováno bylo Ministerstvem vnitra České republiky dne 13.3.1998 pod č.j.. VS/1-1/35438/98-R.

 

Myslivecké sdružení má v současné době 33 členů. Nejstaršímu členovi je 80 let, nejmladšímu 20 let.

 

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze.

Mezi členskými schůzemi spravuje záležitosti sdružení výbor, který je výkonným orgánem sdružení. Výbor má sedm členů – předseda, místopředseda, myslivecký hospodář, finanční hospodář, kynologický hospodář, jednatel, člen výboru.

Kontrolním orgánem sdružení je tříčlenná revizní komise.

 

Myslivecké sdružení vykonává myslivost v souladu se zákonem č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č.320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.

 

Myslivecké sdružení má za účelem výkonu myslivosti pronajatou honitbu „Racek Bečice“. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Hartmanice, Sobětice, Žimutice, Bečice, Krakovčice a LČR Tábor. Honitba má výměru 2360,12 ha.

 

Myslivost má hospodářský, etický, branný, rekreační, zdravotní a kulturní význam.

Správně chápaná a provozovaná myslivost působí na morálku a charakter člověka. Tím, že myslivec rozhoduje o životě a smrti, musí být mravně vysoko. Je-li oprávněn zvěř usmrcovat, je zároveň povinen o ni v době nouze pečovat, chránit ji a cílevědomě chovat. Chová ji ne proto, aby ji mohl usmrcovat, ale usmrcuje ji proto, aby ji mohl chovat. Z hlediska chovatelského je důležitý průběrný odstřel a udržování normovaných stavů zvěře v honitbě. Životní prostředí zvěře tvoří vodní plochy, zemědělské a lesní porosty. Je třeba zachovávat rovnováhu mezi životním prostředím a početním stavem zvěře. Úživnosti honitby musí odpovídat stavy zvěře. Lesníci a myslivci patřili k prvním ochráncům přírody. Je to trend, který přetrvává i dodnes. Nezastupitelný je kulturní význam myslivosti. V minulosti si všechna odvětví kultury brala náměty pro svoji tvorbu ze života zvěře, lovectví a myslivosti. V dnešní přetechnizované době má myslivost nezanedbatelný význam rekreační a zdravotní.

 

Myslivecké sdružení „U Rudic“ Hartmanice pořádá množství akcí. Nejvýznamnější jsou myslivecké akce – společné hony na drobnou zvěř (zajíc, bažant, divoká kachna), naháňky na černou zvěř. Těchto akcí se účastní jako hosté myslivci z okolních MS. Významné jsou též společné pracovní akce v honitbě a pomoc zemědělskému družstvu. Nejvýznamnější společenskou akcí je každoročně pořádaný tradiční myslivecký ples s bohatou, výhradně mysliveckou tombolou. Na tomto plesu členové MS prezentují veřejnosti staré myslivecké zvyky k uctění patrona všech myslivců Svatého Huberta tak, jak je v dávných dobách zavedl v českých zemích František Antonín hrabě Sporck.

 

Listopad 2007.