Drobečková navigace

Obec Žimutice > Spolky > Hasiči > Sbor dobrovolných hasičů v roce 2015

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2015

 

Do roku 2015 jsme vstoupili s nově zvoleným výkonným výborem SDH ve složení: Petr Hubený - starosta sboru, Jan Polák - velitel sboru, Zdeněk Fořt - jednatel, Jiřina Jarošová - pokladník, Štěpánka Šedivá - člen výboru. V průběhu roku odstoupil Jan Polák a nově byl zvolen velitelem sboru Zdeněk Fořt, který je zároveň velitelem zásahové jednotky sboru a jednatelem se stal Pavel Krejčí. Zdejší sbor měl ke konci roku celkem 61 členů.

První akcí roku 2015 byl Hasičský ples, který se konal v únoru v místním pohostinství. I tentokrát byla návštěvnost veliká. Ve spolupráci s obcí jsme pořádali v letních měsících tradiční turnaje v malé kopané, a to "O pohár starosty obce Žimutice" a "Generační turnaj". Naší velkou akcí byla soutěž v požárním útoku "O pohár obce Žimutice", které se tentokrát zúčastnilo celkem 17 družstev. Soutěžilo se ve třech kategoriích - muži, ženy a mladí hasiči. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů, družstvo žen a družstvo mladých hasičů. Dále jsme pořádali turnaj v bowlingu v Hluboké nad Vltavou a uskutečnili jsme také exkurzi do historického rodinného pivovaru v Třeboni.

V loňském roce jsme také navštívili několik soutěží v požárním útoku, a to obvodovou soutěž ve Lhotě pod Horami, dále soutěže v Kostelci, Hartmanicích, Dolním Bukovsku, Mazelově, noční soutěž ve Zvěrkovicích a v Týně nad Vltavou, kde jsme závodili na historické stříkačce z r. 1933 - Stratílek. Mezi největší úspěchy patří 2. místo družstva mužů ve Zvěrkovicích, 1. místa družstva žen v Žimuticích a v Kostelci, kde také vybojovaly 1. místo ve střelbě ze vzduchovky.

V květnu se zásahová jednotka SDH zúčastnila strategického cvičení v dálkové přepravě vody v Dobšicích a v září se zapojila společně s ostatními sbory a profesionální jednotkou z Týna nad Vltavou do hašení chaty v katastru obce Jaroslavice.

Každoročně se také podílíme na údržbě zeleně v obci, konkrétně sečení trávy a stavíme stany na různé akce nejen v Žimuticích, ale i v okolních obcích. V loňském roce jich bylo celkem 27.

Na rok letošní máme opět naplánované akce, a to turnaje v malé kopané, hasičskou soutěž a samozřejmě také Hasičský ples 13.2.2016, na který bychom co nejsrdečněji chtěli všechny pozvat.

Rádi bychom také rozšířili družstva mladých hasičů, které nově povede Martin Jaroš. Zájemci se mohou hlásit u Zdeňka Fořta, tel. 724 658 642.

Závěrem nám dovolte popřát všem šťastný, úspěšný a pohodový rok 2016.

Za SDH Žimutice Š. Šedivá

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zimutice.cz

Registrujte se zde

jihocesky kraj-barevne.jpg

Projekt „Oprava fasády ZŠ a MŠ Žimutice„ byl v roce 2020 podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje částkou 230 000 Kč.

Projekt "Zateplení obchodu v Žimuticích" byl v roce 2020 podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 215 000 Kč. 

Projekt "Oprava povrchu místní komunikace 11c Žimutice - na Korákov, k.ú. Žimutice" byl v roce 2020 podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Projekt „Oprava místní komunikace Třitim“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

Projekt „Oprava prodejny v Žimuticích“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

Projekt „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce - Žimutice“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

 

 

 


jihocesky kraj-barevne.jpg


www.portal.gov.cz


www.epusa.cz


www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Oranžový rok

Generálním partnerem Oranžového roku je Jaderná elektrárna Temelín

www.cez.cz

logo Temelín skupina čež.png

Obec Žimutice děkuje Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ za partnerství v projektu Oranžový rok 2020

Obec Žimutice děkuje Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ za partnerství projektu rozsvěcení vánočního stromu v roce 2020.

 image001.jpg

Nadace ČEZ

Od Nadace ČEZ obec obdržela v roce 2019 finanční příspěvek ve výši 130 000 Kč na akci „Vybavení učebny a šatny MŠ a ZŠ Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela v roce 2017 finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Dodávka a montáž sportovního povrchu a vybavení sportovního sálu“

Od Nadace ČEZ Obec Žimutice obdržela finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Oprava budovy ZŠ a MŠ Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Bezdrátový rozhlas Obce Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč na vybudování bezbariérového a bezpečného vstupu k víceúčelovému hřišti v Žimuticích.

www.nadacecez.cz
logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png.png

Diskusní fórum

příspěvků: 14

Návštěvnost stránek

164925
zimutice_foot.png