Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
Setkání žen
Setkání žen
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den
26
27 28 29
Cirkus Josef Wertheim
30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Co je nového - nepoužívat > Stavební práce v obcích

Stavební práce v obcích

 

 • V Tuchonicích byla zlikvidovaná nevyužitá vodoměrná šachta (bývalá váha). V jarních měsících bude realizován na tomto místě květinový záhon a upraven vstup do čekárny. Dále obec zpevnila ze štěrkodrtě cestu k dětskému hřišti v Tuchonicích.
 • Ve volnočasovém areálu bylo realizováno veřejné osvětlení podél chodníku. Bylo namontováno pět LED svítidel. Obec Žimutice obdrželo na akci „Veřejné osvětlení ve volnočasovém areálu v Žimuticích“ 130 000 Kč od nadace ČEZ. Celkové náklady činily 157 110 Kč.

 

 • V pohostinství ve Smilovicích bylo dokončeno zateplení fasády.
 • pohostinství Smilovice.jpg
 • Dne 30.9.2020 byla ukončena realizace projektu Žimutice – chodník, Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012057.

  Cílem projektu byla výstavba chodníku podél komunikace II/147, nasvětlení komunikace lampami veřejného osvětlení. Cílem projektu bylo zajistit bezpečný pohyb v obci. Chodník je uzpůsoben pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně řešení informačních systémů.

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj), z programu Integrovaný regionální operační program

logo irop mmr.jpg

 • V hasičské zbrojnici v Krakovčicích byla popraskaná a zvlněná podlaha nahrazena novou betonovou podlahou včetně nátěru. Dále v bývalé knihovně, která je také využívána jako volební místnost bylo položeno nové lino a vymalováno.

kříž Tuchonice.jpg

 • V Třitimi u kaple byl opraven rozlámaný kříž.
 • Na Hrušově a v Žimuticích byly instalovány čtyři solární lampy pouličního osvětlení. Jsou to LED lampy nezávislé na elektrické energii z rozvodných kabelových sítí. Energii pro svícení získává přímo ze slunečního záření nebo denního světla prostřednictvím solárního panelu. Ve dne získaná energie se pomocí elektronické řídící jednotky ukládá do akumulátoru. Po setmění se solární lampa automaticky rozsvítí a po rozednění opět automaticky zhasne.
 • Obec zajistila na hřbitově v Žimuticích opravu hrobu bývalého řídícího Jana Štolby ze školy v Žimuticích.
 • V Pořežanech byly obnoveny vodoteče.
 • Na školním dětském hřišti v Žimuticích byl opraven plot. Staré nebezpečné plotové dílce včetně poničené podezdívky byly odstraněny. Na novou podezdívku ze ztraceného bednění byla nainstalována nová vstupní brána a plotové dílce z plného hutního materiálu upraveného žárovým zinkem a konečnou povrchovou úpravou komaxit.
 • Ve volnočasovém areálu v Žimuticích byla realizovaná výsadba zeleně a terénní úpravy kolem budovy sportovního a kulturního centra.

výsadba zeleně 2020.jpg

 • Ve Smilovicích byla vymalovaná hospoda včetně chodby.
 • Ve volnočasovém areálu v Žimuticích byla dokončena I. etapa veřejného osvětlení včetně zásuvkové skříně u víceúčelového hřiště, která bude sloužit při pořádaných akcí na hřišti.
 • Začátkem roku 2020 byla v kulturním domě v Soběticích pořízena nová kuchyňská linka včetně spotřebičů a byl vymalován sál a knihovna.
 • Během letních prázdnin (2019/2020) byla na chodbě ve škole v Žimuticích položena nová dlažba.
 • Obec využila podzimní prázdniny ve škole v Žimutících, k realizaci výměny poškozeného lina na chodbě a schodišti za podlahu z vinylu.
 • Ve Smilovicích na kapli bylo vyměněno osm oken, které byli již ve velmi špatném technickém stavu. Náklady činily 69 000 Kč.
 • Největší akcí letošního roku (2018) byla oprava místních komunikací. Obec Žimutice každý rok plánuje opravy místních komunikaci v hodnotě cca 1 000 000 Kč. Bohužel v loňském roce se z časových důvodů nerealizovala oprava místních komunikací v místní části Pořežany. Rada Obce Žimutice rozhodla navýšit v letošním roce opravy na 2 000 000 Kč. Obec Žimutice v průběhu roku obdržela dotaci na opravu místní komunikace Smilovice – Čenkov ve výši 704 000 Kč a dotaci na opravu místní komunikace v Pořežanech (Hvížďalka) ve výši 250 000 Kč. Podmínkou obou dotací byla 50 % spoluúčast žadatele. Oprava povrchu byla realizovaná ve dvou vrstvách. Opraveny byly místní komunikace v Tuchonicích v délce 357 m – náklady 306 616 Kč s DPH, v Pořežanech v délce 1548 m – náklady 1 934 972 Kč s DPH a ve Smilovicích v délce 633 m + hřiště – náklady 1 673 389 Kč.
 • Zatímco si žáci užívali volna o letních prázdninách, ve škole bylo živo. Obec dvouměsíční pauzu využila k tomu, aby zrealizovala další etapu opravy budovy školy. V letošním roce nás čekala časově velice náročná oprava záchodů a umýváren v mateřské škole. Technický stav sociálního zařízení školky byl velmi špatný. Největší problém bylo vyřešit dispoziční řešení záchodů a umývárny. V původním sociálním zařízení se nacházeli čtyři záchody a tři umyvadla a dle platných hygienických nařízení se do prostoru 2,3 x 5 m musely umístit čtyři záchody, čtyři umyvadla, záchod pro učitelky a sprcha. Byly jsme postaveny před rozhodnutím, zda zadat celkovou rekonstrukci jedné dodavatelské firmě (cena cca 600 000 Kč) nebo zadávat jednotlivě živnostníkům dle řemesel, ve velmi krátkém časovém úseku (prázdniny). Rozsah prací – výměna rozvodů kanalizace, vody a topení včetně zařizovacích předmětů, obklady, elektroinstalace, podhled a dvě stěny ze sádrokartonu včetně izolace a dveře. Tím, že oprava byla realizována po jednotlivých řemesel, náklady činily 250 000,-- Kč. Vedení obce a školy je velmi spokojené, školka má moderní, velmi hezké sociální zařízení a umývárnu, přidanou hodnotou je zvýšení hygieny dětí v novém prostředí a zjednodušení údržby.
 • O prázdninách byla ve škole realizovaná II. etapa výměny dřevěných oken. Při této etapě bylo vyměněno dvacet sedm oken. Celkové náklady 517 000,--Kč. Na akci Oprava budovy ZŠ a MŠ Žimutice obec obdrží finanční příspěvek 140 000,--Kč od Nadace ČEZ.
 • Ve Smilovicích byla opravena fasáda kapličky včetně nátěru vchodových dveří. Ještě v letošním roce bude vyměněno osm oken, které jsou již ve velmi špatném technickém stavu. Náklady opravy 48 000 Kč.
 • V Krakovčicích byla opravena část kanalizace včetně dvou silničních vpustí.
 • Ve Smilovicích bylo realizováno snížení části místní komunikace včetně pokládky silničních obrub podél nemovitostí č.p. 8 a č.p. 32., odstranění nánosů na krajnicích a v Pořežanech byly zřízeny a opraveny čtyři v pustě a položeny silniční obrubníky u nemovitosti č.p. 33 a také odstranění nánosů na krajnicích. Tyto akce byly připravovány před pokládkou nového povrchu místní komunikace.
 • V přízemí obecní budovy v Žimuticích byla opravena místnost, kde bude umístěn nový archiv. Při této akci bylo položeno nové lino, vyměněna světla, zásuvky, vymalováno a byly zakoupeny nové regály.
 • Za přispění dotace ve výši 215 000,- Kč z Programu obnovy venkova byl realizován projekt „Oprava střechy budovy Základní a Mateřské školy Žimutice“. Při této akci došlo k výměně střešní krytiny na střeše budovy ZŠ a MŠ Žimutice. Současná nevyhovující střešní krytina byla nahrazena novou BETONPRES EXKLUSIV. Součástí opravy byla také výměna střešních latí a klempířských prvků. Celkové náklady 545 035,12 Kč s DPH.

Rozsah prací na této akci:

1. Demontáž a montáž střešní krytiny včetně doplňků – 451, 2 m²

2. Demontáž a montáž střešních latí – 1 985 bm

3. Demontáž a montáž klempířských prvků

Tímto projektem byla opravena havarijní střecha ZŠ a MŠ Žimutice.

střecha škola 2017.jpg

 • V Tuchonicích u domu čp. 33 byly ve spolupráci se správou údržby silnic Týn nad Vltavou zpevněn svah mezi silnicí a vodotečí. Dále byla opravena revizní šachta včetně napojení kanalizace.

kanalizace Tuchonice 2017.jpg

 • Ve Smilovicích byla realizována oprava prostranství před kulturním domem. Při této akci bylo položeno 89 m² zámkové dlažby výšky 8 cm do betonové stabilizace. Dále byla položena silniční obruba v délce 35 m podél parkovacích míst a kulturního domu. Výškový rozdíl v terénu byl upraven betonovými palisády a podél místní komunikace realizován odvodňovací žlab z žulové kostky a dvě silniční vpustě. Na jaře roku 2018 budou realizovány konečné terénní úpravy.

prostranství Smilovice 2017.jpg

 • V Žimuticích u kostela byla opravena poškozená dešťová kanalizace v délce 20 m a byly opraveny dvě kontrolní šachty a silniční vpust. Této opravě předcházelo pročištění a revize kanalizace kamerou.
 • V září 2017 byl realizován projekt „Dodávka a montáž sportovního povrchu a vybavení sportovního sálu“. Při této akci byla položen povrch ENLIO ve Sportovním a kulturním centru v Žimuticích. Tento povrch byl speciálně navržen na stolní tenis a aerobik. Celková výška podlahy je 4,5 mm. Podlaha je neklouzavá a šetří kolena, klouby a kotníky sportovců. Dlouhodobě výrazně snižuje riziko zranění. Součástí projektu byla dodávka dvou stolů na stolní tenis Donic Waldner. Celkové náklady 166 000,-Kč. Na akci „Dodávka a montáž sportovního povrchu a vybavení sportovního sálu“ obec obdržela finanční příspěvek 140 000,--Kč od Nadace ČEZ.

povrch herna žimutice.png

Projekt „Dětská hřiště Žimutice – sport a odpočinek v jednom“

Při tomto projektu bylo rekonstruováno dětské hřiště s nevyhovujícími herními prvky na pozemku č. 2258/3 u školy v Žimuticích. Na dětské hřiště v areálu školy byly pořízeny nové herními prvky: vahadlová houpačka na pružinách, pískoviště s plachtou, pružinové houpadlo, dvojhoupačka, lanová pyramida a sestava loď. Toto hřiště je volně přístupné veřejnosti a využíváno dětmi z MŠ a ZŠ.

Volnočasový areál byl doplněn šestiúhelníkem, voštinovým hnízdem a dvěma Fit prvky. Dětské hřiště skladbou svých prvků, je využíváno dětmi a mládeží všech věkových skupin. Celkové náklady projektu 627 206,- Kč. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 400 000,- Kč.

Projekt

„Dětská hřiště Žimutice – sport a odpočinek v jednom“ (Reg. č.:117D85006334)

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

logo ministerstvo pro místní rozvoj.jpg

 • Sportovní a kulturní centrum Žimutice – dokončeny vnitřní omítky, kompletace sanitárního vybavení a ústředního topení, dokončeno zateplení fasády. Věřím, že se Vám bude nové barevné řešení fasády líbit.
 • Úprava záhonů kolem pomníku padlých z 1. světové války v Žimuticích. Nevzhledné šamotové cihly kolem pomníku byly nahrazeny novými obrubníky a záhony osazeny novými květinami. Tento pomník byl odhalen 14. srpna 1927.
 • V Třitimi byla realizována III. etapa opravy chodníku. Při této akci bylo položeno 95 m² zámkové dlažby, 85 m silničních obrubníků a byly vybudovány dvě nové vpusti. Touto etapou byla již dokončena oprava celého chodníku v Třitimi.
 • V srpnu byla zahájena rekonstrukce bezpečnostního přelivu a výpusti návesního rybníčku v Třitimi.

 • O prázdninách byla ve škole realizovaná I. etapa výměny dřevěných oken. Při této etapě bylo vyměněno dvacet oken a jedny vchodové dveře. Celkové náklady 182 000,--Kč. Na tuto akci obec obdržela finanční příspěvek 140 000,--Kč od Nadace ČEZ
 • V Základní škole v Žimuticích byly rekonstruovány dívčí a chlapecké záchody. Tato rekonstrukce byla velice náročná na koordinaci jednotlivých řemesel ve velmi malém časovém úseku (prázdniny). Rozsah prací – výměna rozvodů kanalizace, vody a topení včetně zařizovacích předmětů, obklady, elektroinstalace, podhled ze sádrokartonu včetně izolace, dveře včetně nátěru a dělící stěny. Celkové náklady 290 000,-- Kč. Touto úpravou byly odděleny záchody pro chlapce, dívky a učitele.
 • V létě byla dokončena II. Etapa opravy obecní budovy v Pořežanech. Rozsah prací - oprava omítek fasády, nátěr dřevěných a kovových prvků, výkopové práce, odpad dešťové vody včetně lapačů, malba fasády, pokládka zámkové dlažby, zateplení stropu sklepů a štukové omítky. Celkové náklady této opravy byly ve výši 97 000 Kč.
 • V dubnu 2016 byla zahájena druhé etapa opravy kulturního domu v Pořežanech - oprava omítek fasády, odpad dešťové vody včetně lapačů, ztracené bednění, výkopové práce, pokládka zámkové dlažby a štukové omítky.
 • Na chodbě ve správní budově v Žimuticích byla dokončena pokládka dlažby. Tato dlažba je napojena na bezbariérový vstup do budovy OÚ.
 • Žimutice - bezbariérový vstup do budovy OÚ. Při této akci byl vybudován nový bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu. Popis projektu - venkovní schodiště bylo rozšířeno o 1,3 metru v šířce 4 metrů, na podestu schodiště byla napojena bezbariérová rampa ze zámkové dlažby šířky 1,5 metru a délky 3,5 metru včetně zábradlí. K rampě byl dodělán chodník o šířce 1.5 metru a délce 2,5 metru ze zámkové dlažby. Vnitřní schodiště - odstraněna prosklená stěna, odstraněno současné schodiště. Ve vestibulu byla vybudovaná bezbariérová rampa z dlažby šířky 1,5 metru a obnoveno schodiště šíře 1,5 metru. Obec Obdržela na tuto akci dotaci od jihočeského kraje ve výši 137 000,--Kč.
 • Bezdrátový rozhlas obce Žimutice. Ve všech místních částech obce Žimutice byl nainstalován bezdrátový systém BMIS RDRdigi3, který slouží k předávání důležitých informací občanům obce a může sloužit rovněž jako prostředek pro varování občanů v krizových situacích jako jsou povodně, požáry a další. Tento systém může komunikovat i s jinými systémy - elektronické sirény, GIS, kamerový systém apod. Bezdrátový rozhlas RDRdigi3 je koncipován jako stavebnicový systém, který lze postupně rozšiřovat o další užitečné moduly bez zbytečných finančních nákladů. Bezdrátový rozhlas je ovládán z obecního úřadu v Žimuticích a lze hlásit v jednotlivých místních částech dle aktuálnosti informace. Celkové náklady akce – 333 850,--Kč bez DPH. Na tuto akci Obec Žimutice obdržela od Nadace ČEZ příspěvek 140 000,-- Kč.
 • Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a výpustě návesního rybníčku ve Smilovicích. Stávající hráz s bezpečnostním přelivem byla v havarijním stavu. Pod poškozeným přelivem protékala v hrázi voda a hrozilo protržení hráze. Rekonstrukce spočívala v celkové demontáže stávajícího přelivu a výpustě. Nová hráz je zhutněna ze sypaniny a jílu. Dále byl osazen nový prefabrikovaný kbel. Přeliv je vydlážděn stěnovými kamennými panely a dlažbou z lomového kamene. Obec Obdržela na tuto akci dotaci od jihočeského kraje ve výši 145 000,--Kč.
 • Oprava pomníku padlých z 1. světové války v Žimuticích. Tento pomník byl odhalen 14. srpna 1927. Povrch pomníku byl silně poškozen a z důvodu neustálého zatékání hrozilo odpadnutí horních plastik pomníku a jejich nevratné zničení. Popis opravy pomníku - demontáž části uvolněných bloků, montáž a příprava k zafixování uvolněných částí včetně jejich přilepení, očištění povrchu od nečistot a minerálů, doplnění chybějících částí a vlasových trhlin, patinace povrchu a kompletní impregnace pomníku. Obec Obdržela na tuto akci dotaci od Jihočeského kraje ve výši 30 000,--Kč.
 • V dubnu 2015 byla zahájena oprava kulturního domu v Pořežanech. Při této opravě budou vyměněny okna a vchodové dveře v knihovně, kompletně rekonstruovaná elektrická instalace, opraveny omítky, nové topení a bude nově položeno lino. Na tuto akci Obec Žimutice obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 150 000,-- Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 300 000,-- Kč.
 • Do pohostinství ve Smilovicích byla zakoupena nová kuchyňská linka.
 • Obec Žimutice obdržela dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 na akci - Oprava chodníku a vjezdu u školy v Žimuticích.
 • V Pořežanech byly obnoveny vodoteče
 • Ve volnočasovém areálu vedle víceúčelového hřiště v Žimuticích byly osazeny čtyři herní prvky. Děti mohou využívat nové dřevěné pískoviště, domeček se skluzavkou, kolotoč a pružinové houpadlo. Dopadové plochy u těchto prvků jsou z vysoce bezpečné umělé podložky.

 • Za finančního příspěvku od Nadace ČEZ obec vybudovala v květnu bezpečný a bezbariérový vstup k víceúčelovému Oranžovému hřišti v Žimuticích. Při této akci bylo vybudováno parkoviště pro devět osobních automobilů včetně místa pro zdravotně postižené – rozloha parkoviště 340 m². Dále byl vybudován chodník z betonové dlažby šíře 1,2 metru v délce 160 metů. Celkové náklady této akce jsou 620 000,-- Kč. Příspěvek od Nadace ČEZ byl ve výši 200 000,-- Kč.

 • V Žimuticích obec vyměnila dvě výbojková svítidla veřejného osvětlení za svítidla LED.
 • V únoru 2014 byla vyměněna 4 okna včetně parapetů v hasičské zbrojnici v Žimuticích.
 • V únoru obec realizovala úpravu hřiště pro malou kopanou ve volnočasovém areálu v Žimuticích. Ze hřiště byla provedena skrývka ornice. Bala navezena a zhutněna vrstva štěrku. Skrytá zemina byla po překátrování použita jako vegetační vrstva - 25 centimetrů. Plocha určená k realizaci fotbalového hřiště má rozměry 45 x 25 metrů s jižním sklonem 10 cm a východním sklonem 30 cm. Po urovnání plochy bylo hřiště zaseto.
 • V lednu 2014 obec realizovala výměnu 13 oken a vchodových dveří v kuchyni pohostinství v Žimuticích. Podlaha půdy části pohostinství byla zateplena minerální vlnou tloušťky 200 mm.
 • Na konci Žimutic byl opraven propustek.

 • V prosinci 2012 byly v pohostinství ve Smilovicích vyměněny již nevyhovující vchodové dveře a okna za nová plastová.

 • Největší akcí roku 2012 byla oprava místní komunikace ve Smilovicích. Tato oprava byla rozdělena na dvě části. V první části byl položen nový asfaltový povrch (1340 m2) na parcele č. 2164/1 v k.ú. Smilovice u Týna nad Vltavou. Na tuto část Obec Žimutice obdržela dotaci 110 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Celkové náklady 496 711,00 Kč včetně DPH. Na druhou část byl položen asfaltový povrch (1 250 m2) na parcelách 3440, 3413/5 a 3460/2 v k.ú Smilovice u Týna nad Vltavou. Obec Žimutice obdržela příspěvek 230 000,--Kč z Nadace ČEZ. Bohužel jsme v letošním roce z finančních důvodu nemohli opravit veškeré poničené komunikace ve Smilovicích.

ze stavebních pracíze stavebních prací

 • V parku v Třitimi Obec Žimutice obnovila kříž usazený do žulového podstavce díky finančnímu příspěvku 9 000, -- Kč z grantového programu Jihočeského kraje „Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012“.

ze stavebních prací

 • Obec Žimutice nahradila v části Žimutic současné svítidla SHC 250 novými 23 ks Modus LV LED 35. Hlavním důvodem výměny současných svítidel byl špatný technický stav a velká spotřeba elektrické energie. Nové LED svítilny mají 7 x nižší spotřebu elektrické energie, ale bohužel o něco menší svítivost. Proto rada obce rozhodla přidat tři nová svítidla kolem komunikace II/147 a přilehlého chodníku. Obec Žimutice na tuto akci obdržela dotaci 82 800,--Kč z grantového programu „Zlepšení veřejného osvětlení v obcích“ Jihočeského kraje. Celkové náklady akce 172 091,--Kč včetně DPH.

ze stavebních prací

 • Obec Žimutice v říjnu 2012 dokončila rekonstrukci části veřejného osvětlení v Žimuticích. Tato akce musela být realizována z důvodu odstranění současných sloupů nízkého napětí společnosti E.ON Distribuce, a.s. na kterých jsme měli umístěno veřejné osvětlení. Tuto akci realizovala firma Elektrostav, která současně překládala nízké napětí ze sloupů do země pro firmu E.ON Distribuce, a.s.. Nové osvětlení bylo provedeno jedenácti svítidly Modus LV LED 35. Nově zrekonstruovaná část Žimutic splňuje současnou normu osvětlení místních komunikací. Celkové náklady akce 219 829,--Kč včetně DPH.

 • Za přispění dotace ve výši 40 000,--Kč Jihočeského kraje z grantového programu „Úcta k předkům“ obec opravila plot hřbitova v Žimuticích. Plotové díly a sloupky byly silně zkorodovány a hrozil pád celého plotu na pomníky. Součástí projektu byla oprava kamenné podezdívky, výměna sloupků a namontování nových plotových dílů ze čtvercové oceli, které byly povrchově upraveny „zinkováním“.

ze stavebních prací

 • V říjnu 2012 byla zahájená oprava kaple v Třitimi. V současné době je již opravena fasáda kaple a obnoven nátěr plechové střechy. Dále bude vymalován vnitřek kaple a obnoveny nátěry oken a vchodových dveří.

 • V září 2012 Obec Žimutice zahájila celkovou opravu kaple v Pořežanech. Při této akci byla vyměněna střešní krytina, dlažba, nové vnitřní omítky a natřena fasáda. V interiéru kaple bude obnoven ze smrkového dřeva oltář a klekátko. Na tuto akci jsme obdrželi z Nadace ČEZ 30 000,--Kč.

 • V červenci roku 2012 obec realizovala II. etapu opravy požární nádrže v Pořežanech. V této etapě byly nově osazeny silniční panely do základových pásů z betonu a bylo dokončeno dno požární nádrže ze štěrkodrtě a základovou deskou z betonu. Celkové náklady této akce etapy, byly ve výši 294 600,-- Kč a obec na ni obdržela dotaci z Jihočeského kraje ve výši 177 000,-- Kč. Touto etapou byla dokončena oprava havarijního stavu požární nádrže, která je významným protipovodňovým opatřením v Pořežanech.

 • V Tuchonicích a Krakovčicích nechala Obec Žimutice v říjnu 2011 obnovit tři kříže za přispění finančního příspěvku od Nadace ČEZ z programu - Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2011. Příspěvek byl ve výši 20 000,-- Kč.

 • Požární nádrž Pořežany - I. etapa

 • V Pořežanech byla v srpnu 2011 opravena místní komunikace, která byla poškozena při lokální povodni.

 • V Žimuticích byla v srpnu 2011 opravena místní komunikace. Celkové náklady činily 107 000,-- Kč.

 • V srpnu 2011 bylo v Tuchonicích rozšířeno veřejné osvětlení o dvě světla.

 • Na kapli ve Smilovicích byla v srpnu 2011 vyměněna střešní krytina. Původní krytina z eternitu, byla nahrazena pálenými taškami – bobrovkami. Celkové náklady činily 131 000,-- Kč. Z Programu rozvoje venkova Obec Žimutice obdržela dotaci ve výši 96 000,-- Kč.

 • V Základní a Mateřské škole v Žimuticích byly v srupnu 2011 nahrazeny již nevyhovující rozvaděče elektrické instalace novými.

 • Na stodole u školy byla vyměněna v srpnu 2011 nevyhovující střešní krytina včetně okapů. Celkové náklady činily 55 000,-- Kč.

 • Zasedací místnost v obecní budově v Žimuticích byla nově vymalována v červenci 2011.

 • Na hřbitově v Žimuticích byla v červenci 2011 opravena a nově natřena fasáda na márnici. Výměny se dočkala i vstupní vrata. Obec podávala žádost o dotaci na Jihočeský kraj, aby mohla vyměnit i oplocení hřbitova. Na tuto žádost zatím obec neobdržela žádné finanční prostředky. Bude podána nová žádost o dotaci.

 • Před pohostinstvím v Žimuticích byly opraveny v červenci 2011 schody. Stávající poškozená dlažba byla nahrazena novou protiskluzovou dlažbou teraco.

 • Na obecní budově v Tuchonicích obec opravila v měsíci červenci 2011 za přispění 120 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje krov a vyměnila střešní krytinu. Celkové náklady dosáhly částky 251 000,- Kč.

 • Na budově knihovny v Pořežanech a obecní budově v Třitimi Obec Žimutice vyměnila v měsíci červnu střešní krytinu a okapy.