Drobečková navigace

Obec Žimutice > Co je nového > Kultura

Kultura

rozloučení s létem 2020.jpg

SCHPRPOL120082514380.jpg

SCHPRPOL120082514390.jpg

SCHPRPOL120082514391.jpg

žimutické slavnosti 2020.jpg

Masopustní průvod Smilovice 2020

Únor je ve znamení masopustních rejů. V Pořežanech jsme jej oslavili maškarním průvodem. Masek se sešlo nad očekávání hodně.

V doprovodu harmonikáře Ervína pěknou písničkou a tanečkem jsme potěšili většinu obyvatel Pořežan. Průvod končil v kulturním domě, kde na malé masky čekala sladká odměna. Dospělí se s dobrým pocitem, že se akce povedla, bavili až do noci. Děkujeme všem maskám za účast a obyvatelům Pořežan za pohoštění. Těšíme se, že masopustní rej se stane u nás tradicí. OV

Dětský maškarní karneval 2020

rozsvícení stromku 2019.jpg

Pohádkový les 2019

50.výročí založení fotbalu

SCHPRPOL119072317520.jpg

SKM_C36819061406220.jpg

dětský den 20190001.jpg

setkání žen 20190001.jpg

Slet čarodenic0001.jpg

Hasičský ples Žimutice 2019.jpg

 • V sobotu 16. února 2019 se konal v Žimuticích tradiční dětský maškarní karneval. V doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků přišlo mnoho dětí převlečených do krásných masek. Veselé odpoledne plné her, soutěží a tanců provázel moderátor Radek Barbulák. Každé dítko v masce dostalo Kinder vajíčko. Dvě nejlepší masky a nejlepší tanečnice obdržely dort. Maškarní karneval se vydařil a pořadatelé děkují všem za účast a příjemnou atmosféru.

Maškarní karneval Žimutice 2019.jpg

Rozsvícení vánočního stromu v Soběticích

1. 12. 2018 pořádali hasiči se Sobětic ve spolupráci s Obcí Žimutice již tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Všichni přítomní si užívali slavnostní atmosféru a společně s dětmi zazpívali koledy, které doprovázel Štěpán Bárta na saxofon. Andělská návštěva s čertem přinesla dětem balíček sladkostí a ovoce. Všichni si poté pochutnali na vánočním cukroví, sušeném ovoci, teplém čaji i tradičním svařáku.

Partnerem rozsvícení vánočního stromu v Žimuticích

logo Temelín skupina čež.png

8. prosince pořádala Obec Žimutice pro děti Mikulášskou besídku. Odpolednem provázel Radek Barbulák. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží a písniček. Závěr besídky navštívil Mikuláš, anděl i čerti. Každý si odnesl balíček plný dobrot.

Mikulášská besídka 20180001.jpg

3. listopadu pořádala Obec Žimutice ve spolupráci s okolními obcemi tradiční setkání důchodců, které se tentokrát konalo v pohostinství v Žimuticích. Všechny přítomné přivítal starosta Obce Žimutice pan Zdeněk Šálený. Žáci mateřské a základní školy ze Žimutic si připravili krátké pásmo básniček a písniček. K tanci i poslechu hrála dechová kapela Ševětínka. Doufáme, že se všem účastníkům toto setkání líbilo a věříme, že dojde k dohodě mezi obcemi Bečice, Dobšice, Hartmanice, Modrá Hůrka, Horní Kněžeklady a Žimutice a i v tomto volebním období se budeme nadále setkávat.

setkání důchodců 2018.jpg

pozvánka na výstavu hub0001.jpg

SKM_C224e18072707090_0001.jpg

Divodlo Smilovice0001.jpg

 • V sobotu 2. června pořádala Obec Žimutice ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči na víceúčelovém hřišti v Žimuticích Dětský den. Pro děti bylo připraveno mnoho stanovišť plných soutěží a sportu. Děti sbíraly razítka na kartičky, které poté vyměnily za sladký balíček. Dále pro děti byl připraven skákací hrad, jízda na motokárách a svést se mohly také na koních. Vrcholem dětského dne bylo divadelní pohádka BAJAJA v podání Víti Maršíka. Představení plné smíchu, moudra, originálních písní, potěšilo srdce nejen dětí, ale i všech dospělých. Po divadelním představení předvedla jednotka SDH Žimutice zásah na hořící automobil a na závěr si všichni mohli zařádit v pěně, kterou připravili hasiči z Dolního Bukovska. Věřím, že všem se dětský den líbil a odcházeli spokojeni. Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a organizaci dětského dne.

dětský den2018.jpg

 • 10. února 2018 pořádali místní občané ze Smilovic masopustní průvod obcí. Zástupce masek požádal starostu obce o povolení provedení masopustní koledy. Povolení jim bylo uděleno pod podmínkou, že se budou slušně chovat a všechny rozveselovat. Poté masky začaly obcházet obec. Masky doprovázela Týnská čtyřka. Veselí bylo zakončeno v místním pohostinství.
 • 10. února pořádala Obec Žimutice v místním pohostinství maškarní karneval pro děti. Odpolednem provázel Radek Barbulák, který měl pro děti připraveny soutěže o sladké ceny a dětskou diskotéku. Tři nejhezčí masky obdržely dort.

pozvánka dětský maškarní 2018.jpg

Pořežany přednáška 2017.jpg

pozvánka na výstavu hub 20170001.jpg

slavnosti 2017_0001[1].jpg

 • 24. června 2017 se ve večerních hodinách za velmi příjemného počasí na návsi v Pořežanech konalo již čtvrté divadelní představení. Tentokrát divadelní spolek J. K. Tyla z Českých Budějovic zahrál komedii „PAPÁ, že se nestydíš“. Poděkování patří rodině Josefa Hajného za organizaci tohoto představení.

dětský den 2017[1].jpg

 • 29. dubna 2017 pořádala Obec jednodenní zájezd do Termálních lázní v Německu. Tentokrát jsme jeli největším možným autobusem pro 65 lidí, který se velmi rychle zaplnil zájemci. Přestože nám cestu znepříjemňoval napadlý sníh, v Německu nás čekalo docela hezké počasí. Všichni si v lázních a teplé vodě krásně odpočinuli.
 • První dubnovou sobotu 2017 Obec Žimutice uspořádala pro občany obce návštěvu informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Návštěvy infocentra se zúčastnilo 32 občanů. V infocentru jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Jaderné elektrárně Temelín, její výstavbě a současnému provozu, shlédli 3D film o energetice. S velkým zájmem jsme si prohlédli vystavené modely znázorňující provoz elektrárny a výrobu elektrické energie. Poté se všichni mohli vyfotit v novém foto koutku v reaktorovém sále. Velký dík za všechny zúčastněné patří paní průvodkyni, že návštěva proběhla v takové příjemné atmosféře.

infocentrum JE Temelín 2017.jpg

 • 8. dubna Obec Žimutice pořádala pro děti a dospělé zajímavý výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou. I když ZOO Hluboká patří svou rozlohou mezi ty menší, působí velmi útulně. Děti i dospělý si přišli na své, mohli vidět medvěda, vlky, hady, pavouky, vydry, ještěrky, plameňáky a spoustu dalších krásných zvířat.

Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín a ZOO Hluboká nad Vltavou

 • Masopust Smilovice 2017

  Děkujeme všem maskám za hojnou účast na masopustu a všem spoluobčanům za vynikající pohoštění(Nejlepší masopustní koblihy tentokrát měla Jaruška Kolářová ml.)

  Cenu,,MAXI KREMROLI‘‘ za nejhezčí masku vyhrály včelky. Dále chceme poděkovat místnímu pohostinství za vynikající péči a muzikantům za skvělou muziku.

  Poděkování též starostovi obce za podporu a sponzorské dary.

  Byli jste skvělí - hlavně děti - díky vám všem - Smilovická chasa

 • V sobotu 4. března 2017 se od 14 hodin v KD Pořežany konal Maškarní karneval pro děti. Děti si užily odpoledne plné tance s hudbou, her a soutěží, za které obdržely sladkosti. V závěru byly vyhlášeny tři nejlepší masky. První cenu získala Barborka Augstenová jako čarodějnice. V průběhu odpoledních radovánek se moli děti, rodiče a prarodiče zdarma občerstvit. Foto ve fotogalerii. Stanislav Kaska
 • Foto z Mikulášské besídky a rozsvícení vánočního stromku z Pořežan - ve fotogalerii.
 • Mikulášská besídka 2016.jpg
 • vypouštění balonků0001.jpg
 • Dne 13. srpna 2016 proběhla v Pořežanech akce ,,Vycházka do lesa s mykologem“. Sraz byl v 9 hod na návsi, odkud jsme jeli do nedalekého lesa. Sešel se úctyhodný počet houbařů (35 z toho jedna třetina dětí) nejen místní, ale i z okolních obcí Týna nad Vltavou, Bechyně mezi účastníky byl i výborný fotograf a znalec přírody pan Ing. Josef Hlásek z Veselí nad Lužnicí. Vycházka byla zaměřena hlavně na jedovaté houby, které v tu dobu hojně rostly. Nalezeno bylo 10 druhů muchomůrek, panterová, citronová, porfýrová, slámožlutá, adt. Houbaři se mohli seznámit také s naší nejjedovatější houbou muchomůrkou zelenou, která se zde vyskytovala ve všech stádií vývoje i s její barevnou variabilitou. Dále bylo nalezeno 30 druhů holubinek, z toho více než polovinu druhů skončila v košících a zbytek si doplnili hřibovitými druhy hřibem smrkovým, kovářem, hnědým atd. Nakonec jsme měli i štěstí a nalezli sluku svráskalou, která je považována za perlu kuchyně i ta skončila v košících a velice chutnala. Pro veliký ohlas se bude akce opakovat 30. 10. 2016 a bude zaměřena na podzimní velice chutné druhy hub. Pavel Špinar - foto ve fotogalerii.
 • Divadelní večer v Pořežanech - dne 25. 6. 2016 se v Pořežanech od 18:00 konal již 3. ročník divadelního večera. Vzpomínky ze školních lavic si mohli diváci připomenout shlédnutím divadelní hry na náměty Jana Drdy „Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert“, kterou v podání režiséra Havlína zahrál ochotnický divadelní spolek J.K. Tyla z Českých Budějovic. Přes rozmary počasí, které je příznačné spíše na měsíc duben, bylo představení odehráno venku v parčíku na návsi. Přírodní scenérie dodala kulisám své kouzlo a tak se diváci mohli alespoň na chvíli přemístit z obce Pořežany přímo do centra dění v Dalskabátech, kde polepšený čert pomohl odhalit ďábla převlečeného za faráře. Příběh, který vypovídá o mezilidských vztazích, intrikách, ale i lásce dvou mladých lidí, si přišlo shlédnout více jak 6 desítek diváků.

setkání žen.jpg

 • Druhou březnovou sobotu Obec Žimutice uspořádala pro občany obce návštěvu informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Návštěvy infocentra se zúčastnilo 46 občanů z toho 21 dětí ze Žimutic a okolí. I když se Jaderná elektrárna Temelín nachází blízko naší obce, většina účastníku navštívila elektrárnu poprvé. V infocentru jsme si virtuálně prohlédli elektrárnu, podívali se, jak vypadá palivo pro jaderný reaktor a shlédli 3D film o energetice. S velkým zájmem jsme si prohlédli vystavené modely znázorňující provoz elektrárny a výrobu elektrické energie. Velký dík patří paní průvodkyni, která nám vše srozumitelně vysvětlila.
 • Beseda o houbách - Pořežany 23.4.2016

beseda o houbách.JPG

 • 27. února 2016 se v kulturním domě v Pořežanech konal Maškarní rej. Děti si užily odpoledne plné zábavných her a soutěží, za které dostávaly sladké odměny. Na závěr dostaly všechny děti medové perníčky.
 • Dne 5. prosince 2015 se v KD Pořežany konala Mikulášská nadílka. Děti si užily odpoledne plné her a zábavy. Po setmění přišel Mikuláš a anděl, aby děti odměnil, a čerti, aby děti postrašili. Děti si za básničku nebo písničku vysloužily od Mikuláše balíček plný dobrot. Poté co byly děti odměněny, se všichni přesunuli na náves k vánočnímu stromečku, který slavnostně rozsvítili.
 • 5. prosince pořádala Obec Žimutice v místním pohostinství Mikulášskou besídku pro děti. Odpolednem provázel Radek Barbulák, který měl pro příchozí děti připraveno mnoho soutěží o sladké ceny. Nechyběly ani písničky. Všichni netrpělivě čekali, až se venku setmí a přijdou čerti s Mikulášem a andělem. Někteří měli sice trochu strach, ale písnička nebo básnička spolu se slibem, že se všichni polepší, obměkčili čerty a od Mikuláše s andělem obdrželi balíček plný sladkostí.

 • Sbor dobrovolných hasičů Sobětice, pod záštitou Obce Žimutice, v sobotu 28. listopadu 2015 od 17.00 hodin pořádal akci s názvem „Rozsvěcování vánočního stromečku s příletem anděla“ v obci Sobětice. I přes drobnou nepřízeň počasí se této akce zúčastnili téměř všichni občané obce Sobětice se svými blízkými. Po rozsvícení stromečku anděl vyslyšel volání dětí a sestoupil z nebe, aby přítomným dětem po zazpívání koled rozdal dárečky. Děti se z obdržených dárečků následně radovali v místním kulturním domě, kde bylo pro přítomné občany připraveno drobné občerstvení.
 • Výstava hub – i přes velice slabý růst hub v okolních lesích se 5. Ročník výstavy hub v Pořežanech velice vydařil. Bylo vystaveno 252 druhů hub. Za nejvzácnější druh lze považovat Kalichovku namodralou (třetí nález v ČR a také poprvé zde byla představena houbařské veřejnosti), dále Ježatec různozubatý – první nález v Jižních Čecháh, plesňák karafiátový kriticky ohrožený druh, Kalichovku zlatolupennou, Límcovku černovýtrusou, Holubinku lepkavou, Pavučinec datlový a řadu dalších. V soutěži o nejvzácnější druh nalezený návštěvníky zvítězili František Němec a Václav Kaska – oba obdrželi houbařské atlasy. Ve znalostní soutěži pro děti zvítězily stejně jako loni bratři Libor a David Novotný z Týna nad Vltavou. Druhé místo patří Růžence Špinarové z Tábora a na třetím místě skončila Adélka Hessová, čtvrtý skončil Matyáš Kubík a páté místo obsadila Eliška Novotná – všichni z Pořežan. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Hessové a paní Kubíkové za aranžmá a pomoc při průběhu celé výstavy, panu Strejčkovi a plakáty a panu Kaskovi a členům Mykologického klubu v Českých Budějovicích za pomoc při sběru hub na výstavu. Děkuji také panu starostovi Obce Žimutice panu Zdeňku Šálenému za finanční podporu pro zdárný průběh výstavy. V Pořežanech 12. 10. 2015 Pavel Špinar

 • 22. února 2014 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Žimutice v místním pohostinství Hasičský ples.
 • 15. února 2014 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Sobětice Hasičský ples. K tanci hrála Veselá čtyřka. Pro všechny příchozí byla připravena bohatá tombola. Místní hasiče přišli podpořit i hasiči sousedních sborů - z Hartmanic, Horního i Dolního Bukovska a Krakovčic.
 • Žimutické slavnosti - 4. - 5. 8. 2012

 • Dětský den v Žimuticích

 • 21. dubna 2012 pořádala Obec Žimutice jednodenní zájezd do termálních lázní v Německu. Původně jsme měli objednaný autobus s kapacitou 60 míst. Zájem však přesáhl kapacitu jednoho autobusu, proto jsme objednali dva autobusy s celkovou kapacitou 90 míst. Někteří zájemci se nám odhlásili, ale nakonec nás jelo 85. V Německu nás přivítalo slunečné počasí. Všichni si v teplých vodách lázní krásně odpočinuli.

 • Maškarní karneval - 18.2.2012

 • Hasičský ples - 11.2.2012

 • 28. ledna 2012 pořádala ZŠ a MŠ Žimutice již 4. školní ples v pohostinství v Žimuticích. K tanci a poslechu vyhrávala skupina Globus.

  Mikulášská nadílka

 • 26. listopadu 2011 byl v Pořežanech slavnostně rozsvícen vánoční strom.

 • 15. října 2011 pořádala Obec Hartmanice pravidelné setkání důchodců. Všechny přítomné přivítal starosta Hartmanic pan Dudlíček. Na úvod vystoupily děti z Hartmanic, poté bylo pásmo básniček a písní dětí ze Základní a Mateřské školy Žimutice. Odpoledne zpestřilo vystoupení Blaťáckého souboru ze Ševětína. K poslechu i tanci vyhrávala Blaťácká pětka. Dárkový balíček a kytičku si odnesla nejstarší účastnice setkání – Marie Soldátová ze Smilovic a nejstarší účastník František Kolář z Hartmanic. Jsme rádi, že se naši občané těchto setkání účastní.

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zimutice.cz

Registrujte se zde

jihocesky kraj-barevne.jpg

Projekt „Oprava fasády ZŠ a MŠ Žimutice„ byl v roce 2020 podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje částkou 230 000 Kč.

Projekt "Zateplení obchodu v Žimuticích" byl v roce 2020 podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 215 000 Kč. 

Projekt "Oprava povrchu místní komunikace 11c Žimutice - na Korákov, k.ú. Žimutice" byl v roce 2020 podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Projekt „Oprava místní komunikace Třitim“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

Projekt „Oprava prodejny v Žimuticích“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

Projekt „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce - Žimutice“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

 

 

 


jihocesky kraj-barevne.jpg


www.portal.gov.cz


www.epusa.cz


www.ochranaobyvatel.cz

Vyhledat v textu

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

Oranžový rok

Generálním partnerem Oranžového roku je Jaderná elektrárna Temelín

www.cez.cz

logo Temelín skupina čež.png

Obec Žimutice děkuje Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ za partnerství v projektu Oranžový rok 2020

Obec Žimutice děkuje Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ za partnerství projektu rozsvěcení vánočního stromu v roce 2020.

 image001.jpg

Nadace ČEZ

Od Nadace ČEZ obec obdržela v roce 2019 finanční příspěvek ve výši 130 000 Kč na akci „Vybavení učebny a šatny MŠ a ZŠ Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela v roce 2017 finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Dodávka a montáž sportovního povrchu a vybavení sportovního sálu“

Od Nadace ČEZ Obec Žimutice obdržela finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Oprava budovy ZŠ a MŠ Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela finanční příspěvek ve výši 140 000 Kč na akci „Bezdrátový rozhlas Obce Žimutice“.

Od Nadace ČEZ obec obdržela finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč na vybudování bezbariérového a bezpečného vstupu k víceúčelovému hřišti v Žimuticích.

www.nadacecez.cz
logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png.png

Diskusní fórum

příspěvků: 14

Návštěvnost stránek

164996
zimutice_foot.png